با توجه به چشم انداز تاریک مسافرت های بین المللی، IEA پیش بینی تقاضای نفت خود را کاهش می دهد.

0
57

بر اساس پیش بینی جدید:
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ از ۹۲.۱ میلیون بشکه به ۹۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۱ از ۹۷.۴ میلیون بشکه به ۹۷.۱ میلیوم بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
میزان عرضه ی جهانی نیز در سال ۲۰۲۰ حدود ۷.۱ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.
میزان عرضه ی جهانی در سال ۲۰۲۱ با ۱.۶ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید