Corporates

Corporates؛ مشارکت 

بخش خزانه‌داری شرکت‌های چند ملیتی بزرگ. این بخش مسئول پوشش ریسک مواجه شرکت‌های خود با بازار فارکس هستند چراکه این بازار می‌تواند تاثیر چشمگیری بر درآمد شرکت‌هایی داشته باشد که فروش زیادی در خارج از کشور دارند. به عنوان مثال، شرکتی مانند ایرلاس درآمد کلانی به دلار دارد اما بیشتر هزینه‌های آن به یورو پرداخت می‌شود. آنها باید ریسک تغییرات نرخ ارز را برای پوشش هزینه‌های خود در نظر بگیرند.

آخرین واژه‌ها

EU

EU، European Union، اتحادیه اروپااتحادیه اروپا یک اتحادیه سیاسی و...

ادامه مطلب

Earnings

Earnings، درآمد، ارنینگدرآمد یک شرکت نشان‌دهنده سود خالص آن در...

ادامه مطلب

Economic Data

Economic Data، داده‌های اقتصادیداده‌های اقتصادی معمولاً به شکل اخبار منتشر...

ادامه مطلب

RRP

RRP، Reverse Repo ، عملیات ریپو معکوسعملیات ریپو معکوس، روشی...

ادامه مطلب
زنبیل خرید