Evening Star Pattern

Evening Star Pattern، الگوی ستاره عصر

الگوی ستاره عصر یک الگوی کندل معکوس نزولی مبتنی بر عمل قیمت است که توسط تحلیلگران فنی و معامله‌گران مالی استفاده می‌شود. این الگو از سه شمع تشکیل شده است و برای مشخص کردن انتهای یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی استفاده می‌شود.

آخرین واژه‌ها

EU

EU، European Union، اتحادیه اروپااتحادیه اروپا یک اتحادیه سیاسی و...

ادامه مطلب

Earnings

Earnings، درآمد، ارنینگدرآمد یک شرکت نشان‌دهنده سود خالص آن در...

ادامه مطلب

Economic Data

Economic Data، داده‌های اقتصادیداده‌های اقتصادی معمولاً به شکل اخبار منتشر...

ادامه مطلب

RRP

RRP، Reverse Repo ، عملیات ریپو معکوسعملیات ریپو معکوس، روشی...

ادامه مطلب
زنبیل خرید