Exotics

Exotics، اگزاتیک، غیررایج

معامله‌گران فارکس می‌توانند عملا هر ارزی را در برابر یکدیگر معامله کنند که  این قابلیت منجر به خلق صدها ترکیب مختلف می‌شود. این نوع جفت ارزهای غیررایج نشان‌دهنده آن دسته از جفت‌ارزهایی است که به ندرت معامله می‌شوند یا شامل ارزهایی هستند که به ندرت برای معاملات جهانی استفاده می‌شوند.

آخرین واژه‌ها