Outside day key reversal

Outside day key reversal؛ معکوس کردن کلید در خارج از روز 

معکوس کردن کلید زمانی رخ می‌دهد که بازار یک اوج جدید را تجربه می‌کند، سپس معکوس شده و از پایین‌ترین سطح روزهای گذشته نیز پایین‌تر می‌رود و پایین‌تر از نقطه بسته شدن روز قبل بسته می‌شود.

مطالب مرتبط با واژه
3 ساعت قبل
آخرین واژه‌ها
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

تامین سرمایه