Securities Market Program

Securities Market Program؛ برنامه بازار اوراق بهادار 

برنامه‌ای که در آن بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو را که بازده آن بالاتر از آنچه که بانک مرکزی اروپا از لحاظ بنیادی قابل توجیه می‌داند، خریداری می‌کند. بانک مرکزی اورپا یوروهایی را که به صورت هفتگی به سیستم پولی اضافه می‌شود را خنثی می‌کند تا بر میزان عرضه پول تاثیر نگذارد. این یک روش انتقال سیاست‌های پولی است.

آخرین واژه‌ها

EU

EU، European Union، اتحادیه اروپااتحادیه اروپا یک اتحادیه سیاسی و...

ادامه مطلب

Earnings

Earnings، درآمد، ارنینگدرآمد یک شرکت نشان‌دهنده سود خالص آن در...

ادامه مطلب

Economic Data

Economic Data، داده‌های اقتصادیداده‌های اقتصادی معمولاً به شکل اخبار منتشر...

ادامه مطلب

RRP

RRP، Reverse Repo ، عملیات ریپو معکوسعملیات ریپو معکوس، روشی...

ادامه مطلب
زنبیل خرید