Back-Testing

Back-Testing؛ بک-تست

بک-تست فرآیندی است که در آن مجموعه ای از قوانین فنی مکانیکی برای دوره‌ای از داده‌های قیمت تاریخی یک ابزار مالی خاص اعمال می‌شود. این امر با تجزیه و تحلیل نتایج پس از تست انجام می‌شود تا میزان سودآوری برای دوره زمانی خاص را اندازه‌گیری کند.

مطالب مرتبط با واژه
7 ساعت قبل
آخرین واژه‌ها
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

تامین سرمایه