واژه‌نامه

Haircut؛کسر تعدیلیوقتی دارندگان اوراق قرضه مجبور شوند (یا به صورت داوطلبانه) معامله‌ای بدتر از آنچه در موافقت نامه اوراق قرضه ذکر شده، انجام دهند. 
0
0
۰
18
GDP (Gross Domestic Product)؛ تولید ناخالص داخلیمعیاری از درآمد ملی و بازده برای اقتصاد کشور؛ این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اساسی در فارکس است.
0
0
۰
24
VSA ، Volume Spread Analysis، تجزیه و تحلیل حجمیک روش تجزیه و تحلیل نمودار که بر حجم معاملات و محدوده قیمت تمرکز دارد.
0
0
۰
21
Volatility؛ نوسان؛ ولاتیلیتی؛ پویاییاندازه‌گیری آماری تعداد تغییرات قیمت برای یک جفت‌ارز معین در یک دوره زمانی معین.
0
0
۰
20
Used Margin؛ مارجین درگیر، مارجین استفاده شدهمقدار پول در یک حساب معاملاتی که برای نگهداری موقعیت‌های معاملاتی باز استفاده شده است.
0
0
۰
20
Usable Margin (Free Margin)، مارجین آزاد، مارجین قابل استفادهمقدار پول آزاد در یک حساب معاملاتی که می‌تواند برای معامله استفاده شود.
0
0
۰
17
Unrealized (Floating) Profit/Loss، سود/زیان تحقق نیافتهسود/زیان در موقعیت‌های معاملاتی باز
0
0
۰
17
Trailing Stop-Loss،حد ضرر دنباله‌دار، تریلینگ استاپ لاسیک حد ضرر متحرک که با کاهش زیان موقعیت معاملاتی یا افزایش سود آن به نرخ فعلی بازار نزدیک‌تر می‌شود و ...
0
0
۰
15

ماموریت گروه UtoFX تامین نیاز معامله گران و تحلیلگران ایرانی به اخبار مهم و فوری اثرگذار بر بازارهای سهام و فارکس است و با توجه به عدم کفایت اخبار برای تحلیل بازارها، این گروه متعهد به ارائه ی دیگر ابزارهای لازم ذکر شده در لیست پایین نیز می باشد:

  • سنتیمنت روزانه و بلندمدت
  • متون و ویدیوهای آموزشی
  • پیش بینی و تحلیل های بانک ها و موسسات معتبر دنیا
  • دوره های آموزشی
  • ایده های معاملاتی
  • سیگنال های معتبر
زنبیل خرید